Drepturile și obligațiile consumatorului – Legea 123/2012 art. 62

Drepturile consumatorului

  • Să aibă acces la rețelele electrice de interes public
  • Să consume energie electrică în baza unui contract de furnizare
  • Să solicite furnizorului/ operatorului remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețelele electrice
  • Să aleagă și să schimbe furnizorul în conformitate cu procedurile ANRE

Obligațiile consumatorului

  • Să plătească serviciul de furnizare a energiei electrice prin facturile emise conform contractului de furnizare
  • Să nu intervină în componentele tehnice ale Distribuitorului

Drepturile și obligațiile furnizorului – Legea 123/2012 art. 57

Obligațiile furnizorului

  • Să asigure alimentarea continuă și conform contractului încheiat, către client
  • Să pună la dispoziția clienților casnici puncte unice de contact și mai multe modalități de plată

Drepturile furnizorului

  • Poate rezilia contractul de furnizare în caz de sustragere de energie constatată prin hotărâre judecătorească sau, în caz de neplată a facturilor, după expirarea termenelor convenite.