Sistemul energetic național și organizarea pieței de energie din România

 

schema sistemului energetic national

Click pentru a mări imaginea

În urma reformelor succesive și după promulgarea Legii Energiei 123 din 2012, Sistemul Energetic Național (SEN) este, în prezent, un sistem descentralizat, în care producția, transportul, distribuția și furnizarea sunt activități distincte, iar interfața pentru consumatori este reprezentată de furnizor.

Toți participanții la piața de energie electrică sunt acreditați de Autoritatea Naționala de Reglementare în Energie.

ANRE este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.

 

Mai multe despre statutul și rolul ANRE aici >>>

iconPDF

Monitorul Oficial – Legea 123/2012 – Legea energiei elecrice și a gazelor naturale

 

 Participanții la piața de energie electrică

 

Participanții la piața de energie electrică sunt:

 Lista furnizorilor acreditați de ANRE

Tranzacționarea energiei electrice

 

Tranzacționarea energiei electrice pe piața din România se realizează pe două segmente de piață:

 1. Piața reglementată

 2. Piața concurențială

 

1. Piața reglementată de energie electrică funcționează prin contracte reglementate (cu cantități și prețuri stabilite prin Decizii și Ordine emise de Președintele ANRE).

 

2. Piața concurențială conform legislației secundare (emisă de ANRE) este destinată tranzacționării energiei electrice prin:

 • contracte bilaterale ale furnizorilor cu producătorii interni, încheiate în vederea asigurării consumului aferent consumatorilor eligibili;
 • contracte de import ale producătorilor interni, pentru asigurarea obligațiilor din contractele de portofoliu;
 • contracte de import ale furnizorilor;
 • contracte de export;
 • contracte ale furnizorilor, alții decât cei care vând la tarife reglementate consumatorilor captivi;
 • contracte negociate ale producătorilor independenți și auto-producătorilor, alții decât cei deținători de contracte de portofoliu;
 • tranzacții pe piața spot, la prețul marginal de sistem.

 

Mecanismul pieței de energie electrică

 

 • Energia electrică produsă este transportată de la locul de producere către consumatori prin rețelele electrice de transport, proprietate Transelectrica și prin rețelele electrice de distribuție ale companiilor de distribuție.
 • Companiile de distribuție poartă întreaga responsabilitate pentru continuitatea alimentării cu energie electrică și pentru calitatea acesteia.
 • Energia electrică este cumpărată de la producători, de la un alt furnizor sau din import și este vândută consumatorilor de către furnizorii de energie electrică.
 • Activitatea de furnizare/vânzare a energiei electrice include o serie de servicii precum citire, facturare, încasare, intermediere relație client-operator de rețea, încheiere contract de furnizare și derulare contract conform prevederilor legale, investigare și soluționare în termen a sesizărilor și reclamațiilor primite de la clienți, informarea acestora în cazul unor modificări ale cadrului legislativ aplicabil, consultanță ș.a.m.d.
 • În procesul de liberalizare a pieței de energie electrică au apărut furnizorii de energie electrică și două segmente mari ale pieței: piața angro, în cadrul căreia aceste societăți achiziționează energie electrică și piața cu amănuntul ce permite acestor societăți să revândă consumatorilor energia, folosind serviciile operatorilor de rețea.

 

Cine sunt și ce fac participanții la piața de energie electrică din România

 

Producătorii

 

Produc energia electrică și o vând:

 • La bursa de energie electrică – OPCOM;
 • Furnizorilor consumatorilor eligibili prin contracte bilaterale negociate sau încheiate în urma desfășurării de licitații pe piețe centralizate;
 • Furnizorilor consumatorilor captivi prin contracte reglementate de ANRE.

Operatorii de distribuție energie electrică

 

Harta distribuitorilor de energie electrica din Eomania

Click pentru a mari imaginea

În România sunt 8 operatori majori de distribuție a energiei electrice, în funcție de zonele țării – Banat, Dobrogea, Muntenia Sud, Muntenia Nord, Moldova, Oltenia, Transilvania Sud, Transilvania Nord.

Cine suntSocietăți titulare ale unei licențe de distribuție care preiau energia de la societatea de transport, Transelectrica, sau de la producători aflați în rețeaua de distribuție, și o distribuie până la consumatorul final.
Ce facGestionează/răspund de operarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei electrice de distribuție în zonele lor geografice și achiziționează energie pentru acoperirea pierderilor prin contracte reglementate de ANRE.

Informații specifice privind racordarea la rețelele electrice, inclusiv adresele și datele de contact ale centrelor de relații cu clienții și formularele de cereri, pot fi obținute consultând site-urile proprii ale operatorilor de distribuție concesionari, la adresele electronice publicate de ANRE aici.

Furnizorii de energie electrică

 

În România sunt peste 130 de furnizori de energie electrică.
Cine suntSunt persoane juridice, deținătoare de licență de furnizare, care comercializează energia electrică clienților fără a avea și activități de transport și distribuție a energiei electrice.
Ce facVând energia electrică pe care o achiziționează la bursa de energie electrică sau prin contractele bilaterale (licitații, negocieri, import-export) clienților de pe piața liberă și/sau reglementată.

Lista furnizorilor acreditați ANRE

 

 

 

Liberalizarea pieței de energie electrică

 

Atât piața de energie electrică din România, cât și din celelalte țări membre ale Uniunii Europene este liberalizată în totalitate.
De la 1 iulie 2007 toți consumatorii, inclusiv cei casnici, își pot alege liber furnizorul/ furnizorii de energie electrică, odată cu deschiderea integrală a pieței de energie electrică.
În acest fel, consumatorii pot alege ofertele de energie care se potrivesc cel mai bine exigențelor și profilului lor de consum.
Scopul principal al liberalizării: scăderea prețului de furnizare a energiei electrice și oferirea unor servicii mai bune consumatorilor, îmbunătățirea raportului preț/calitate servicii.
Schimbarea furnizorului de energie electrică nu implică și schimbarea calității și continuității alimentării cu energie electrică.

 

Procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe!

Indiferent de furnizorul ales, nu se schimbă:

 • operatorul de distribuție din zona în care se găsește consumatorul;
 • continuitatea în alimentare și calitatea tehnică a energiei electrice. Acestea sunt dependente de rețeaua electrică la care este racordat consumatorul;
 • serviciul de remediere în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică sau al calității necorespunzătoare.

Sursa: ANRE